; M,N là hai điểm bất kỳZ =gọi là tổng trở của mạch – Độ lệch pha giữa u và i:+ Nếu ZL> ZC: u sớm pha hơn i+ Nếu ZLC: u trễ pha hơn iChú ý:( tổng trở phứccó gạch trên đầu: R là phần thực, (ZL-ZC) là phần ảo)2" /> ; M,N là hai điểm bất kỳZ =gọi là tổng trở của mạch – Độ lệch pha giữa u và i:+ Nếu ZL> ZC: u sớm pha hơn i+ Nếu ZLC: u trễ pha hơn iChú ý:( tổng trở phứccó gạch trên đầu: R là phần thực, (ZL-ZC) là phần ảo)2" />

độ lệch pha giữa u và i

      20

Dạng 1: VIẾT BIỂU THỨC HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

1. Công thức: Đối với mạch ko phân nhánh RLC

·Với một đoạn mạch luân phiên chiều thì biểu thức năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch cùng độ mạnh chiếc điện qua mạch có biểu thức:


*
ileft( t ight)=I_0cos left( omega t+varphi _i ight)" />

; M,N là nhị điểm bất kỳ

Z =gọi là tổng trlàm việc của mạch

*

– Độ lệch pha giữa u với i:

*


+ Nếu ZL> ZC: u nhanh chóng trộn rộng i

+ Nếu ZLC: u trễ trộn rộng i

Chú ý:

*
( tổng trở phức
*
bao gồm gạch trên đầu: R là phần thực, (ZL-ZC) là phần ảo)

2. Phương thơm pháp sử dụng đồ vật tính: Thường vận dụng mang đến bài bác toán tương quan pmùi hương trình u, i với các đổi thay phần

Dùng cùng với thiết bị Casio FX-570ES; FX-570ES PLUS;VINACAL-570ES PLUS .

Bạn đang xem: độ lệch pha giữa u và i

1.Tìm phát âm các đại lượng xoay chiều dạng phức:Xem bảng liên hệ


ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN

CÔNG THỨC

DẠNG SỐ PHỨC TRONG MÁY TÍNH FX-570ES

Cảm chống ZL

ZL

ZLi (Crúc ý trước i có dấu cùng là ZL)

Dung phòng ZC

ZC

– ZCi (Crúc ý trước i gồm dấu trừ là Zc )

Tổng trở:

*
;
*
;

*

*
= a + bi ( cùng với a=R; b = (ZL-ZC) )

-Nếu ZL>ZC :Đoạnmạch có tinch cảm kháng

-Nếu ZLC :Đoạnmạch bao gồm tinh dung kháng

Cường độ cái điện

*

*

Điện áp

*

*

Định dụng cụ ÔM

*

*
}}\,,,,,,,,,,,,,Rightarrow left< R+left( Z-Z_C ight).i ight>=fracU_0angle varphi _UI_0angle varphi _iendarray" />

Quan hệ u1; u2

uMN= uMP+uPN

*

*

*
,,=,fracU_02angle varphi _u2left< R_2+left( Z_L_2-Z_C_2 ight).i ight>,,.left< R_1+left( Z_L_1-Z_C_1 ight).i ight>" />


Dạng 2: Bài toán về cực hiếm hiệu dụng cùng độ lệch pha thân u với i

1.Công thức về trở:ZAB=
*

+ Nếu R1nt R2thì R= R1+ R2

+ Nếu L1nt L2thì ZL= ZL1+ ZL2

+ Nếu C1nt C2thì ZC= ZC1+ ZC2

2. Quan hệ u, i

– Giá trị cực đại : I =

*
(I =
*
; I =
*
; …… )

– Quan hệ về pha:

*
=
*
=
*
(
*
);
*
=
*
=
*

3. Quan hệ về u1, u2

– Giá trị hiệu dụng:

*

(UR

*
R ZL= ZC; URL
*
R 2ZL= ZC; URC
*
R 2ZC= ZL )

– Độ lệch pha: (đưa về độ lệch sóng u, i)

*
(u1; u2)=
*
(u1;i)–
*
(u2;i).

Một số trường hợp quánh biệt

+ Cộng hưởng trọn (tương quan đến thuộc trộn, ngược pha với vuông pha)

+

*
an varphi _1= ã varphi _2" />

+

*
chảy varphi _1. an varphi _2=1" />(
*
)

+

*
ung varphi _1. ung varphi _2=-1" />(
*
)


Các ngôi trường hợp khác
Cách 1: Dùng Giản đồ
Cách 2: Có
*

=>

*


Ví dụ về bài bác toán liên quan tới pmùi hương trình u,i

1.Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều vào nhì đầu đoạn mạch có R, L, C mắc thông liền. Biết R = 10Ω, cuộn cảm thuần có

*
(H), tụ điện có
*
(F) và điện áp giữa nhị đầu cuộn cảm thuần là
*
(V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

A.

*
(V). B.
*
(V)

C.

*
(V). D.
*
(V).

Hướng dẫn

*

Cách 1:

*

*
I=fracU_LZ_L=2 extA" />=>
*
U_0=40V" />

tanφ(uAB,i)=ZL-ZCR=1⇒φ(uAB,i)=-π4φuAB-φuL=φ(uAB;i)-φ(uL;i)⇔φuAB-π2 =-π4-π2⇔φuAB=-π4

=>

*
V.

Cách 2: Dùng thiết bị tính

Cách 1: MODE 2

Cách 2: Chọn cơ chế rad : Shift MODE 4

Cách 3: Nhập liệu

uAB¯=i .ZAB¯ =uL¯ZL¯.ZAB¯       = 202∠π210i.(10-10i)       = 40∠-π4

Bước 4: call kết quả: Shift2 3 = 40∠-π4

2.

Xem thêm: Giải Bài Tập Gdcd 9 Dân Chủ Và Kỉ Luật, Bài 3: Dân Chủ Và Kỉ Luật

Cho mạch điện xoay chiều bao gồm R, C ghxay nối liền, hiệu điện cầm cố hai đầu mạch có dạng

*
(V) cùng độ mạnh mẫu điện qua mạch
*
(A). R, C bao gồm quý hiếm như thế nào sau đây?

A.

*
B.
*

C.

*
D.
*

Hướng dẫn

Tổng trnghỉ ngơi :

*

Ta có:

*

Cách 1: Độ lệch sóng giữa u và i là :

*
=>
*

=>

*

Với

*
Z=2 extR=>R=fracZ2=frac502=25Omega " />

=>

*

*
C=frac1omega Z_C=frac1100pi .25sqrt3=frac10^-225sqrt3pi F" />

=> Đáp án C

Cách 2: Dùngmáy tính xách tay MODE 2

Z¯=u¯i=502∠02∠π3=25 - 253i

lấy ví dụ như về bài toán thù tương quan cho tới các giá trị u,i

1. Có 3 linh phụ kiện điện tử: điện trsinh hoạt thuần R, tụ điện C cùng cuộn cảm thuần L. Một nguồn điện bao gồm điện áp hiệu dụng và tần số không đổi. Nếu đặt năng lượng điện áp bên trên vào nhì đầu năng lượng điện trsinh hoạt R thì cường độ dòng điện hiệu dụng vào mạch là I1, giả dụ mắc nối liền L với C rồi đặt vào năng lượng điện áp trên thì độ mạnh mẫu điện hiệu dụng vào mạch là I2. Nếu mắc R, L và C tiếp nối rồi đặt vào năng lượng điện áp trên thì độ mạnh mẫu điện hiệu dụng chạy vào mạch là

A.

*
B.
*
C.
*
D.

Xem thêm: Bài Văn Phân Tích 6 Câu Thơ Cuối Bài Cảnh Ngày Xuân ", Cảm Nhận 6 Câu Thơ Cuối Đoạn Trích Cảnh Ngày Xuân

*

Hướng dẫn

Ta có: Mạch tất cả R:

*
(1)

Mạch tất cả L cùng C mắc nối tiếp:

*
(2)

Mạch có R, L, C mắc nối tiếp:

*
(3)

*
, nạm (1) với (2) vào ta được:
*

Ttốt quý giá của

*
vào (3) =>
*

=> Đáp án C

2.Mạch năng lượng điện luân phiên chiều gồm năng lượng điện trngơi nghỉ thuần R mắc tiếp nối với cuộn dây. Đặt vào nhì đầu mạch năng lượng điện một điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng là 120

*
V. Cường độ mẫu điện trong mạch lệch sóng π/6 đối với điện áp sống nhì đầu đoạn mạch cùng lệch sóng π/4 so với điện áp nghỉ ngơi nhì đầu cuộn dây. Điện áp hiệu dụng nghỉ ngơi hai đầu cuộn dây là


Chuyên mục: Game online