Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại m

      441
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Điện phân rét tung muối clorua của sắt kẽm kim loại M. Tại catot thu được 6 gam kim loại với sống anot bao gồm 3,36 lkhông nhiều khí (đktc) bay ra. Muối clorua kia là:

A. NaCl.

Bạn đang xem: điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại m

B. KCl.

C. BaCl2.

D. CaCl2.


*

Đáp án D.

*

Công thức muối hạt CaCl2


Điện phân lạnh tan muối hạt clorua của sắt kẽm kim loại M. Tại catot chiếm được 3 gam kim loại và sinh hoạt anot có 1,68 lkhông nhiều khí sinh hoạt đktc bay ra. Muối clorua kia là

A. NaCl.

B. KCl.

C. B a C l 2 .

D. C a C l 2 .


Điện phân rét rã muối bột clorua của một kim loại kiềm thu được 0,896 lkhông nhiều khí (đktc) ngơi nghỉ anot với 3,12g kim loại làm việc catot. Công thức của muối bột là

A. KCl.

B. LiCl.

C. NaCl.

D. CsCl.


Điện phân nóng chảy muối clorua của một sắt kẽm kim loại kiềm nhận được 0,896 lkhông nhiều khí (đktc) ngơi nghỉ anot cùng 3,12g kim loại làm việc catot. Công thức của muối bột là

A. KCl.

B. LiCl.

C. NaCl.

D. CsCl.

Xem thêm: Vì Sao Phong Hóa Lí Học Lại Xảy Ra Mạnh Ở Các Miền Khí Hậu Khô Nóng Và Miền Khí Hậu Lạnh


Điện phân muối hạt clorua sắt kẽm kim loại kiềm rét rã, nhận được 0,896 lkhông nhiều khí (đktc) sống anot với 3,12 g sắt kẽm kim loại sinh hoạt catot. Hãy xác minh bí quyết phân tử của muối sắt kẽm kim loại kiềm.


Điện phân 11,4 gam muối clorua lạnh tung của một kim loại, sau khoản thời gian phản bội ứng xảy ra hoàn toàn nhận được 2,688 lkhông nhiều (đktc) một hóa học khí sống anot. Muối năng lượng điện phân là

A.KCl.

B.MgCl2.

C.NaCl.

D.BaCl2.


Hòa chảy 45,48 gam tất cả hổn hợp X bao gồm nhì muối hạt cacbonat vào dung dịch HCl dư, chiếm được hỗn hợp Y. Điện phân dung dịch Y bằng năng lượng điện rất trơ cho tới khi sinh sống catot bắt đầu tất cả khí bay ra thì ngừng. Sau năng lượng điện phân thu được 17,28 gam kim loại ngơi nghỉ catot và 6,048 lít khí (đktc) sống anot. Cô cạn dung dịch sau điện phân nhận được muối rắn, đem muối bột này điện phân rét tan nhận được 2,688 lít khí (đktc). Hai kim loại đựng vào các thành phần hỗn hợp X là

A. Ag và Mg.

B. Cu và Ca.

C. Cu cùng Mg.

D. Ag với Ca.


Điện phân hòa toàn 2,22 gam muối bột clorua kim loại nghỉ ngơi tinh thần rét tung thu được 448 ml khí (ngơi nghỉ đktc) làm việc anot. Klặng nhiều loại trong muối hạt là:

A. Na

B. Ca

C. K

D. Mg


Điện phân hòa toàn 2,22 gam muối hạt clorua sắt kẽm kim loại sống tâm trạng rét rã chiếm được 448 ml khí (ngơi nghỉ đktc) ngơi nghỉ anot. Kim một số loại trong muối là:

A.Na

B.Ca

C.K

D.Mg


Điện phân lạnh rã một oxit kim loại thu được 10,8 gam sắt kẽm kim loại làm việc catot và 6,72 lít khí (đktc) ngơi nghỉ anot. Công thức oxit bên trên là: