Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán Hình 7 Chương 2

      203

Cho tam giác ABC tất cả (widehat A = 80^o) và (widehat B = 40^o). Tia phân giác của góc C cắt AB trên D. Tính số đo (widehat CDA) với (widehat CDB).

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút toán hình 7 chương 2


Đề bài

Cho tam giác ABC gồm (widehat BIC > widehat BAC.) (widehat A = 80^o),tia phân gisc của góc B và C cắt nhau tại I. gọi D là giao điểm của AI với BC.

a) Tính số đo của góc (widehat BIC)

b) So sánh (widehat BID) cùng (widehat BAD); (widehat BIC) và (widehat BAC).


Đề bài

Cho đoạn thẳng AB, con đường trung trực d của AB tại I, trên và một nửa mặt phẳng bờ là mặt đường trực tiếp AB đem nhị điểm C cùng D trực thuộc d (D nằm trong lòng nhị điểm C cùng I). Hãy đối chiếu nhì góc ADI cùng góc BDI.

Xem thêm: Những Đoạn Văn Tiếng Anh Về Sở Thích Nghe Nhạc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Có Dịch


Đề bài

Cho tam giác ABC. call M, N theo thứ tự là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của tia MC lấy E làm sao để cho ME = MC. Trên tia đối của tia NB lấy F làm thế nào cho NF = NB. Chứng minh A là trung điểm của EF.


Đề bài

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên nửa phương diện phẳng bờ là mặt đường thẳng BC cất điểm A vẽ tia Cx song song cùng với AB. Trên tia Cx mang D làm sao cho ( Rightarrow widehat AMC + widehat CMD = 180^o), (CD = AB). Chứng minh:

a)(MA = MD.)

b) Ba điểm A, M, D thẳng mặt hàng.


Đề bài

Cho góc (widehat xOy). Lấy A, C nằm trong tia Ox sao cho OCXem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giảiĐề soát sổ 15 phút ít - Đề số 14 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 15 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương thơm 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 16 - Bài 2, 3, 4, 5 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 17 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 18 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 19 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 6 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7
Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 6 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 6 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 6 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 6 - Chương thơm 2 - Hình học 7
Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 6 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7
Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 8 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 9 - Bài 7, 8 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7

Đề bài

Cho tam giác ABC cân nặng tại A, kẻ AH vuông góc với BC.

a) Chứng minch (Delta AHB = Delta AHC)

b) Trên tia đối của tia BC mang điểm D, trên tia đối của tia Cb lấy điểm E làm thế nào cho (BD = CE). Chứng minch rằng (Delta ADE) cân nặng.Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe & human stupidity; and I"m not sure about the universe.”