Cập Nhật Mật Khẩu Cấp 2 Nếu Không Thể Đăng Nhập Vào Game

      41
Hướng dẫn update mật khẩu cấp 2:Hình ảnhGhi chú
*

Bước 1:

Chọn mục Bảo vệ tài khoản.

Bạn đang xem: Cập nhật mật khẩu cấp 2 nếu không thể đăng nhập vào game

*

Bước 2: Nhấp chọn nút Cập nhật tại vị trí Mã game.

Bước 3:

Mật khẩu hiện nay tại: Gõ mật khẩu cấp cho 1 lúc này (là mật khẩu đang dùng làm đăng nhập game Phong Thần).Mã game mới: Gõ mật khẩu cung cấp 2 mới (là mật khẩu sử dụng để đảm bảo an toàn tài khoản).Xác nhấn mã game mới: Gõ xác thực lần nữa mật khẩu cung cấp 2.Nhập mã kiểm tra: Gõ dãy cam kết tự ngẫu nhiên khớp ứng trên hình.Bấm nút Cập nhật để hoàn tất vượt trình.

Sau khi hoàn tất quy trình thì quý kỳ sĩ hoàn toàn có thể đăng nhập Phong Thần bởi mật khẩu cấp cho 1 (không phải mật khẩu cấp 2 vừa mới cập nhật ở bước 3 bên trên ID.ZING.VN)

Trường thích hợp đã gồm mật khẩu cấp 2 nhưng mà đăng nhập trò chơi thì có thông tin tài khoản không còn hạn:Vẫn lưu giữ mật khẩu cung cấp 2:Hình ảnhGhi chú

Nếu tài khoản đã bao gồm mật khẩu cấp 2 trước đó nhưng lại lúc singin nhận thông báo tài khoản hết hạn sử dung thì phấn kích thực hiện cập nhật mới lại mật khẩu cấp cho 2.

*

Nhấp chọn nút Cập nhật ở vị trí Mã game.

Bước 3:

Mật khẩu hiện tại tại: Gõ mật khẩu cung cấp 1 hiện tại (là password đang dùng làm đăng nhập trò chơi Phong Thần).Mã trò chơi mới: Gõ mật khẩu cấp 2 mới (là mật khẩu sử dụng để bảo vệ tài khoản).

Xem thêm: Download Game Xếp Hình Động Vật Cho Trẻ Em, Xếp Hình Động Vật Cho Trẻ Em

Xác nhấn mã game mới: Gõ xác nhận lần nữa mật khẩu cấp cho 2.Nhập mã kiểm tra: Gõ dãy ký kết tự ngẫu nhiên khớp ứng trên hình.Bấm nút Cập nhật để hoàn tất thừa trình.

Sau khi hoàn chỉnh quá trình cập nhật mới mật khẩu cung cấp 2 thì quý kỳ sĩ rất có thể đăng nhập Phong Thần bằng mật khẩu cấp cho 1 (không đề xuất mật khẩu cấp cho 2 vừa mới update trước kia ID.ZING.VN).

Không nhớ mật khẩu cung cấp 2:Hình ảnhGhi chú

Nếu tài khoản đã bao gồm mật khẩu cấp cho 2 trước kia nhưng hiện tại đã quên mật khẩu cấp 2 thì để cập nhật mới mật khẩu này thì vui mắt sử dụng công dụng quên mật khẩu.

*

Chọn phần Quên mật khẩu ngơi nghỉ mục singin trên ID.ZING.VN.

*
Tên đăng nhập: thông tin tài khoản game Phong Thần.Chọn quên mã game (Mật khẩu cấp 2)Nhập mã kiểm tra: Gõ dãy cam kết tự ngẫu nhiên khớp ứng trên hình.
*

Đăng nhập email đảm bảo tài khoản và làm theo hướng dẫn trong thư điện tử để cập nhật mới lại mật khẩu cấp cho 2.

Sau khi hoàn chỉnh quá trình cập nhật mới mật khẩu cung cấp 2 thì quý kỳ sĩ rất có thể đăng nhập Phong Thần bởi mật khẩu cấp 1 (không đề xuất mật khẩu cấp cho 2 vừa mới update trước đó ID.ZING.VN).


| Kubet