CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA THỦY TINH

      255

Một loại thủy tinh thường chứa 13,0% natri oxit; 11,7 % canxi oxit và 75,3% silic đioxit về khối lượng.

Thành phần của thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A. 2Na2O. CaO. 6SiO2

B. Na2O. CaO. 6SiO2

C. 2Na2O. 6CaO. SiO2

D . Na2O. 6CaO. 6SiO2


Bạn đang xem: Công thức hóa học của thủy tinh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Công thức của thủy tinh có dạng: xNa2O.yCaO.zSiO2

\(x:y:z = \frac{{\% N{a_2}O}}{{62}}:\frac{{\% CaO}}{{56}}:\frac{{\% Si{O_2}}}{{60}}\)

=> công thức của thủy tinh


Lời giải chi tiết

Gọi công thức của thuỷ tinh đó là: xNa2O.yCaO.zSiO2

Ta có khối lượng của các oxit tỉ lệ với thành phần phần trăm:

*

Ta quy về các số nguyên tối giản bằng cách chia cho số nhỏ nhất trong các giá trị trên (0,209) ⇒ x : y : z = 1 : 1 : 6

Thành phần của thủy tinh được biểu diễn dưới dạng oxit: Na2O. CaO. 6SiO2

Đáp án B

hibs.vn


*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

Xem thêm: Các Cuộc Kháng Chiến Từ Thế Kỉ 10 Đến Thế Kỉ 18, Các Cuộc Kháng Chiến Ở Cuối Thế Kỉ Xviii

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hibs.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng hibs.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hibs.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.