Có 15 công nhân cùng làm một công việc họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày

Hãy nhập thắc mắc của bạn, hibs.vn đang kiếm tìm gần như câu hỏi gồm sẵn cho mình. Nếu không vừa lòng với những câu trả lời bao gồm sẵn, các bạn hãy sản xuất câu hỏi new.

Bạn đang xem: Có 15 công nhân cùng làm một công việc họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngàyCó 15 công nhân thuộc làm cho một các bước. Họ sẽ chấm dứt quá trình trong 20 ngày. Sau khi cùng thao tác làm việc 8 ngày, bạn ta cử đến thêm 5 người công nhân nữa để thuộc có tác dụng quá trình đó. Hỏi chúng ta đang thuộc làm vào mấy ngày nữa thì sẽ ngừng công việc đó? (sức lao đông của hầu như tín đồ là như nhau.)
Số ngày công để ngừng các bước kia là:

trăng tròn x 15 = 30 ( ngày công )

Số ngày công 15 công nhân thao tác làm việc vào 8 ngày là:

15 x 8 = 1trăng tròn ( công ngày )

Số công nhân được cử mang đến là:

15 + 5 = trăng tròn ( công nhân )

Số ngày công còn sót lại là:

300 - 120 = 180 ( ngày công )

Số ngày công họ còn cần giữ vững là:

180 : 20 = 9 ( ngày công )

Đáp số: 9 ngàySố ngày công nhằm ngừng quá trình đó là:

đôi mươi x 15 = 30 ( ngày công )

Số ngày công 15 người công nhân làm việc trong 8 ngày là:

15 x 8 = 1đôi mươi ( công ngày )

Số người công nhân được cử cho là:

15 + 5 = trăng tròn ( người công nhân )

Số ngày công còn sót lại là:

300 - 1đôi mươi = 180 ( ngày công )

Số ngày công chúng ta còn cần tiếp tục là:

180 : đôi mươi = 9 ( ngày công )

Đáp số: 9 ngàySố ngày công để chấm dứt công việc đó là:

đôi mươi x 15 = 30 ( ngày công )

Số ngày công 15 người công nhân thao tác làm việc vào 8 ngày là:

15 x 8 = 1trăng tròn ( công ngày )

Số người công nhân được cử mang lại là:

15 + 5 = trăng tròn ( người công nhân )

Số ngày công còn lại là:

300 - 1đôi mươi = 180 ( ngày công )

Số ngày công bọn họ còn buộc phải làm tiếp là:

180 : trăng tròn = 9 ( ngày công )

Đáp số: 9 ngày


Số ngày công để dứt công việc kia là:

đôi mươi x 15 = 30 ( ngày công )

Số ngày công 15 công nhân thao tác làm việc trong 8 ngày là:

15 x 8 = 1đôi mươi ( công ngày )

Số công nhân được cử đến là:

15 + 5 = trăng tròn ( công nhân )

Số ngày công còn lại là:

300 - 1trăng tròn = 180 ( ngày công )

Số ngày công bọn họ còn đề nghị kéo dài là:

180 : trăng tròn = 9 ( ngày công )

Đáp số: 9 ngày


Số ngày công nhằm kết thúc công việc kia là:

20 x 15 = 30 ( ngày công )

Số ngày công 15 người công nhân làm việc trong 8 ngày là:

15 x 8 = 120 ( công ngày )

Số công nhân được cử mang lại là:

15 + 5 = 20 ( công nhân )

Số ngày công còn sót lại là:

300 - 120 = 180 ( ngày công )

Số ngày công bọn họ còn nên tiếp tục là:

180 : 20 = 9 ( ngày công )

Đáp số: 9 ngày


Số ngày công nhằm kết thúc quá trình đó làđôi mươi x 15 = 300 (ngàycông)Số ngày công 15 người công nhân thao tác trong 8 ngày15 x 8 = 120 (ngày công)Số công nhân sau thời điểm được cử đến15+5 = trăng tròn (công nhân)Số ngày công còn sót lại là300 – 1trăng tròn = 180 (ngày công)Số ngày công chúng ta còn nên tiếp tục là180: đôi mươi = 9 (ngày công)Họ sẽ thuộc làm cho vào 9 ngày nữa.

Xem thêm: Đề Bài : Giải Thích Câu Đói Cho Sạch Rách Cho Thơm ”, Giải Thích Câu Tục Ngữ Đói Cho Sạch Rách Cho Thơm


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan cho tới câu hỏi mà lại các bạn gửi lên. Có thể trong những số ấy bao gồm câu trả lời nhưng chúng ta cần!

Có 15 công nhân thuộc có tác dụng một quá trình. Họ đang chấm dứt quá trình vào trăng tròn ngày. Sau Khi thuộc thao tác 8 ngày, người ta cử cho thêm 5 người công nhân nữa để cùng làm các bước kia. Hỏi chúng ta đang thuộc làm cho trong mấy ngày nữa thì đang kết thúc quá trình đó? ( sức lao đông của phần đa bạn là như nhau

Đọc tiếp...


Coi nấc làm cho của một người trong một ngày là một trong công So công 15 fan làm cho vào trăng tròn ngày là: 15xđôi mươi = 300(công) Số công 15 fan vào 8 ngày là : 15x8= 1đôi mươi (công) Số công còn sót lại là: 300 - 120 = 180 (công) Tổng số tín đồ sau khi tới thêm là: 15 + 5 = trăng tròn (người) Thời gian để trăng tròn bạn có tác dụng phần bài toán còn lại là: 180 : đôi mươi = 9 (ngày)


Có 15 người công nhân thuộc có tác dụng một quá trình. Họ sẽ chấm dứt quá trình vào 20 ngày. Sau lúc cùng làm việc 8 ngày, bạn ta cử cho thêm 5 người công nhân nữa nhằm thuộc làm các bước kia. Hỏi bọn họ đã thuộc làm trong mấy ngày nữa thì đã hoàn thành các bước đó? (Sức lao đông của phần đông người là nhỏng nhau).

Xem thêm: Tìm Những Từ Đồng Nghĩa Với Học Tập 1: Tìm Những Từ Đồng Nghĩa Với Mỗi Từ

Đọc tiếp...


Số ngày công nhằm kết thúc công việc đó là

trăng tròn x 15 = 300 ( ngày công)

Số ngày công 15 công nhân làm việc vào 8 ngày 15 x 8 = 120 ( ngày công)

Số người công nhân sau khi được cử đến

15+5 = trăng tròn ( công nhân)

Số ngày công còn lại là

300 – 1đôi mươi = 180 ( ngày công )

Số ngày công chúng ta còn đề xuất giữ vững là

180: trăng tròn = 9 ( ngày công)

Họ đang thuộc làm cho vào 9 ngày nữa.


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Tân oán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tân oán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗

Chuyên mục: Game online