Chữ Số Tận Cùng Của 7^2014

      61
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1, Chữ số tận thuộc của 22009là ?

2, Chữ số tận cùng của 71993là ?

3, Chữ số tận thuộc của 21+ 22+ ... + 2100là ?

4, Chữ số tận thuộc của 20092008là ?

5, Chữ số tậncùng của 171000là?

6, Chữ số tận thuộc của 2.4.6. ... .48 - 1.3.5. ... .49 là ?


*

*

1, Chữ số tận thuộc của 22009là ?

2, Chữ số tận cùng của 71993là ?

3, Chữ số tận thuộc của 21+ 22+ ... + 2100là ?

4, Chữ số tận thuộc của 20092008là ?

5, Chữ số tậncùng của 171000là?

6, Chữ số tận thuộc của 2.4.6. ... .48 - 1.3.5. ... .49 là ?


1. Cho A = 2 + 2^2 + 2^3 +...+2^đôi mươi. Tìm chữ số tận thuộc của A.

Bạn đang xem: Chữ số tận cùng của 7^2014

2.Tìm một chữ số tận thuộc của 2^102; 8^201

Chụ ý : *Những chữ số bao gồm tận cùng là 0;1;5;6 Khi lũy quá mấy tăng lên thì tận cùng cũng chính là số kia.

* Những chữ số gồm 2 chữ số tận thuộc là 00;01;25;76 khi lũy vượt mấytạo thêm thì tận cùngcũng chính là số đó.

trả lời giùm mk nha mk cần gấp cảm ơm những pn


cái này minch chỉ giải dc câu 1 thôi nhé.bnóng máy vi tính CASIO FX-570 ES/toàn quốc PLUS.các bước ấn phím:SHIFT -> LOG(dưới nút ít ON) -> 2 -> X^*(ở bên cạnh dấu căn) -> ALPHA -> X-> bnóng phím xuống -> 1 -> bấm phím lên -> 20.bnóng vết bởi.ta bao gồm tác dụng là 2097150.vậy số tận cùng là 0.

Xem thêm: Thơ 4 Chữ Về Môi Trường - Những Bài Thơ 4 Chữ Hay Về Môi Trường Tự Làm


Cho sốA bao gồm tận cùng bằng 9 , số B tận thuộc bởi 7 .Hãy viết tập phù hợp mà lại từng phần tử là một trong những cặp số ,từng số là 2 chữ số tận cùng của số A cùng số B thế nào cho tích cua AxB có 2 chữ số tận cùng là 63


chữ số tận cùng là 0 đấy , thế này nhé: 23!=1.2.3.4.........23=(1.2.3.4...........23).10. Vì 10 nhân mấy cũng = 0 yêu cầu .....


107:

a. Tích của nhị số tương tự nhau có tận cùng là chữa số làm sao ?

b. Tích của một số trong những cùng với 2 bao gồm tận thuộc là chữ số làm sao ?

c. Tích của một trong những cùng với 5 gồm tận cùng là chữ số nào ?


Bài 1:Tích 1x2x3x4x5x...x48x49gồm tận cùng là từng nào chữ số 0 ?

Bài 2:Chữ số tận cùng của tích:1x3x5x7x9x...x59 là ?

Bài 3:Tận cùng của hiệu:32x44x75x69-21x49x65x55 là ?

Bài 4:Tích:7x17x27x37x...x197 có tận thuộc là ?

Bài 5:Tích 4x14x24x...x164 tất cả tận cùng là ?


a) Tìm chữ số tận cùng của 5^55b) Tìm chữ số tận thuộc của 10^23

c) Tìm chữ số tận cùng của 6^49

d) Tìm chữ số tận thuộc của 11^11e) Tìm chữ số tận thuộc của 9^18


Ta thấy:Các số gồm tận cùng là 0;1;5;6 khi nâng lên bất kể lũy vượt bậc như thế nào đều sở hữu tận cùng là chính nó.

=>a)=...5

b)=...0.

c=...6

d=...1.

e)9^18=(9^2)^9=81^9=...1


Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 1x3x5x7x.........x57x59Trả lời: Chữ số tận thuộc của tích trên là :


Tìm chữ số tậncùng của A , biết A = 1^1+ 2^5+ 3^9+ 4^13+...+504^2013+ 505^2017gợi ý:Số nón có dạng 41c+ 1 ( 1c nằm trong N )=> chữ số tận thuộc của A là chữ số tận cùng của tổng:1+ 2+ 3+ 4+...+ 504+ 505 =...5=> A có tận thuộc là 5


Vì tích bên trên tất cả các số: 5;15;25;35;45;55

Mà tích bên trên là tích những số lẻ => tích bên trên có tận thuộc là số 5 ( do hầu hết số có tận thuộc = 5 nhân đến những số lẻ vẫn có tận cùng = 5)