Cho Mạch Điện Như Hình Vẽ

      525

Cho mạch điện nlỗi hình 1. Biết R1 = 1(Omega ), R2 = 5(Omega ); R3 = 12(Omega ); E= 3V, r = 1(Omega ). Bỏ qua năng lượng điện trsinh hoạt của dây nối. Hiệu điện vắt thân hai đầu điện R1 có mức giá trị:


Lời giải của GV hibs.vn

Tổng trở của mạch là: (R=frac(R_1+R_2).R_3R_1+R_2+R_3=4Omega )

Dòng năng lượng điện vào mạch: (I=fracER+r=0,6A)

Hiệu điện vậy thân nhì đầu điện R12 có mức giá trị: U12 = E – I.r = 2,4 (V)

Dòng năng lượng điện đi qua năng lượng điện trsinh sống R1 là: (I_1=I-I_3=I-fracU_12R_3=0,6-frac2,412=0,4(A))

Hiệu năng lượng điện nuốm thân nhì đầu điện R1 có mức giá trị: U1 = I1. R1 = 0,4 (V)

Đáp án buộc phải chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho mạch điện nlỗi hình vẽ:

(E_1 = 8V), (r_1 = 1,2Omega ), (E_2 = 4V), (r_2 = 0,4Omega ), (R = 28,4Omega ), (U_AB = 6V). Cường độ chiếc năng lượng điện trong mạch với chiều của nó là?


*

*

(E_1 = 8V,r_1 = 1,2Omega ), (E_2 = 4V,r_2 = 0,4Omega ), (R = 28,4Omega), (U_AB = 6V). Hiệu điện núm (U_AC) cùng (U_CB) là:


Cho mạch điện nlỗi hình vẽ:

E1 = 2,1V, E2 = 1,5V, r1 = r2 = 0, R1 = R3 = 10$Omega $; R2 = 20$Omega $

Cường độ cái điện qua R3 là:


*

Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ:

R = 10$Omega $, r1 = r2 = 1$Omega $, RA = 0. Lúc dịch chuyển bé chạy đến giá trị R0 số chỉ của ampe kế không thay đổi bởi 1A. Xác định E1; E2 ?


*

Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ:

E1 = 12V, r1 =1$Omega $, E2 = 6V, r2 = 2$Omega $, E3 = 9V, r3 = 3$Omega $, R1 = 4$Omega $, R2 = 2$Omega $, R3 = 3$Omega $. Hiệu điện thay UAB có giá trị là:


*

Cho mạch điện nhỏng hình vẽ:

E1 = 1,9V, r1 = 0,3$Omega $, E2 = 1,7V, r2 = 0,1$Omega $, E3 = 1,6V, r3 = 0,1$Omega $. Ampe kế A chỉ số 0. Điện trsinh hoạt R có mức giá trị? Coi rằng năng lượng điện trnghỉ ngơi của ampe kế không đáng chú ý, năng lượng điện trsống vôn kế vô cùng mập.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ


E = 24V, r = 0. Các vôn kế kiểu như nhau. Nếu (r = 0) thì số chỉ vôn kế (V_1) là (12V)

Số chỉ những vôn kế V2 có mức giá trị là:


E = 24V

+ lúc (r=0) thì số chỉ vôn kế (V_1) là (12V)

+ khi r ≠ 0. Số chỉ bên trên V1, V2 là bao nhiêu?Biết mạch không tính không đổi và công suất tiêu thụ sinh hoạt mạch xung quanh đạt cực đại.


Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ: E1 = 12V, E2 = 9V, E3 = 3V, r1 = r2 = r3 = 1$Omega $. Các năng lượng điện trlàm việc R1 = R2 = R3 = 2$Omega $. Hiệu điện vậy UAB có giá trị:


Cho mạch nhỏng hình vẽ: E1 = 24V, E2 = 6V, r1 = r2 = 1$Omega $; R1 = 5$Omega $; R2 = 2$Omega $. R là biến đổi trngơi nghỉ. Với quý hiếm nào của thay đổi trlàm việc thì năng suất bên trên R đạt cực to, cực hiếm cực to đó là?


Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ:

e1 = 6V, e2 = 18V, r1 = r2 = 2$Omega $; R0 = 4$Omega $. Đèn ghi 6V - 6W. R là trở nên trsinh sống.

Xem thêm: Trắc Nghiệm: Ngôi Nhà Tương Lai Của Bạn Theo Phong Cách Gì? Ngôi Nhà Tương Lai Của Bạn Như Thế Nào

khi R = 6$Omega $ đèn sáng thay nào?


Cho mạch điện như hình vẽ:

e1 = 6V, e2 = 18V, r1 = r2 = 2$Omega $; R0 = 4$Omega $. Đèn ghi 6V - 6W. R là biến hóa trlàm việc.

R = ? để đèn sáng bình thường


Cho sơ vật dụng mạch điện nlỗi hình vẽ:

R1 = 4$Omega $, R2 = 2$Omega $, R3 = R4 = R5 = 6$Omega $, E1 = 3V, E2 = 15V, r1 = r2 = 1$Omega $

Hiệu năng lượng điện cố nhị đầu AB là ?


Cho sơ vật dụng mạch điện nlỗi hình vẽ:

R1 = 4$Omega $, R2 = 2$Omega $, R3 = R4 = R5 = 6$Omega $, E1 = 3V, E2 = 15V, r1 = r2 = 1$Omega $

Hiệu năng lượng điện gắng nhị đầu CD là ?


Cho sơ đồ vật mạch điện nlỗi hình vẽ:

R1 = 4$Omega $, R2 = 2$Omega $, R3 = R4 = R5 = 6$Omega $, E1 = 3V, E2 = 15V, r1 = r2 = 1$Omega $

Hiệu năng lượng điện gắng nhị đầu M,D là ?


(R_1 = 4Omega ) , (R_2 = 2Omega ), (R_3 = R_4 = R_5 = 6Omega ) , (E_1 = m 3V) , (E_2 = m 15V) , (r_1 = r_2 = 1Omega ).

Công suất của nguồn và đồ vật thu là?


Một mạch năng lượng điện bí mật có điện áp nguồn (E = 12,,V;,,r = 1,,Omega ). Mạch xung quanh bao gồm đèn điện bao gồm ghi (left( 6V - 6W ight)) mắc thông liền với 1 thay đổi trngơi nghỉ. Để đèn sáng thông thường, trở nên trngơi nghỉ có mức giá trị bằng


Biến trsinh hoạt (R_x) mắc vào hai rất của nguồn điện có suất năng lượng điện rượu cồn (E) và điện trnghỉ ngơi vào (r). Điều chỉnh biến hóa trsinh hoạt để năng suất tỏa nhiệt độ của cái năng lượng điện qua nó đạt cực to. Giá trị của hiệu suất cực to là


Cho mạch điện kín có nguồn tích điện bao gồm suất điện cồn (E = 12V), điện trsinh hoạt trong (r = 2Omega ) nối với mạch bên cạnh có điện trở (R_1 = 6Omega ,R_2 = 4Omega ,R_3 = 8Omega ) mắc theo sơ đồ gia dụng nhỏng hình mẫu vẽ. Điện trở các dây nối không đáng kể. Cường độ mẫu điện qua R2 xấp xỉ bằng

*


Cho mạch điện nhỏng hình mẫu vẽ. Biết E = 12V, r = 4Ω; bóng đèn trực thuộc loại 6V – 6W. Để đèn sáng bình thường thì cực hiếm của Rx là:

*


Cho mạch điện bao gồm sơ vật dụng như hình bên: ( mE = 12 mV; mR_1 = 4 mOmega ; mR_2 = mR_3 = 10 mOmega ) . Bỏ qua năng lượng điện trlàm việc của ampe kế A với dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0,6A. Giá trị điện trsinh sống vào r của điện áp nguồn là

*


Cho mạch điện nlỗi hình 1. Biết R1 = 1(Omega ), R2 = 5(Omega ); R3 = 12(Omega ); E= 3V, r = 1(Omega ). Bỏ qua năng lượng điện trsinh sống của dây nối. Hiệu năng lượng điện ráng thân hai đầu điện R1 có mức giá trị:


Giấy phxay cung cấp hình thức mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường – BTTTT vì Bộ Thông tin và Truyền thông.

cf68