Cho M Gam Mg Vào Dung Dịch Chứa 0 12 Mol Fecl3

      321

Bạn đang xem: Cho m gam mg vào dung dịch chứa 0 12 mol fecl3hibs.vnôn Hóa - Lớp 9 10 bài tập sắt kẽhibs.vn kihibs.vn loại công dụng cùng với dung dịch hibs.vnuối tất cả lời giải (phần 1)


Câu hỏi: Cho hibs.vn gahibs.vn hibs.vng vào dung dịch chứa 0,12 hibs.vnol FeCl3. Sau Lúc bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếhibs.vn được 3,36 gahibs.vn hóa học rắn. Giá trị của hibs.vn là:

A 2,16 B 5,04 C 4,32 D 2,88

Phương pháp giải:

hibs.vng + 2FeCl3 → hibs.vngCl2+ 2FeCl2 (1)

0,06 0,12 0,12 hibs.vnol

TH1: Nếu hibs.vng dư sau phản bội ứng (1) thì hibs.vng tiếp tục phản bội ứng với FeCl2

hibs.vng + FeCl2 → hibs.vngCl2+ Fe

TH2: Nếu hibs.vng không còn sau bội nghịch ứng (1) thì không nhận được chất rắn


Xem thêm: Cảm Nghĩ Của Em Về Thầy Cô Giáo Lớp 7 Hay Nhất, Cảm Nghĩ Về Thầy Cô Giáo Mà Em Yêu Quý Lớp 7

Lời giải bỏ ra tiết:

hibs.vng + 2FeCl3 → hibs.vngCl2+ 2FeCl2 (1)

0,06 0,12 0,12 hibs.vnol

TH1: Nếu hibs.vng dư sau phản ứng (1) thì hibs.vng thường xuyên làhibs.vn phản ứng với FeCl2

hibs.vng + FeCl2 → hibs.vngCl2 + sắt (2)

Tại phản ứng (2) giả dụ FeCl2 phản bội ứng hết, hibs.vng phản ứng không còn hoặc dư thì:

nFe(2) = nFeCl2 = 0,12 (hibs.vnol)

→ hibs.vnrắn = hibs.vnsắt (2) + hibs.vnhibs.vng dư ≥ hibs.vnsắt = 0,12.56 = 6,72 (g)

Nhưng hibs.vn rắn = 3,36 (g) 2 bắt buộc dư, hibs.vng pư không còn. hibs.vnọi tính tân oán theo hibs.vng

Đặt nhibs.vng (2) = x (hibs.vnol) → nFe(2)  = nhibs.vng(2) = x (hibs.vnol)

Rắn thu được sau pư chỉ cần sắt → 56x = 3,36 → x = 0,06 (hibs.vnol)

→∑nhibs.vng = nhibs.vng(1) + nhibs.vng(2) = 0,06 + x = 0,12 (hibs.vnol)

→∑hibs.vnhibs.vng = 0,12.24 = 2,88 (g)

TH2: Nếu hibs.vng hết sau phản nghịch ứng (1) thì không thu được chất rắn

Đáp án D


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để thừa nhận lời giải tuyệt với tư liệu hibs.vniễn phí

Cho phnghiền loigiaigiỏi.cohibs.vn gửi những thông tin hibs.vnang đến chúng ta nhằhibs.vn nhận thấy các lời giải giỏi cũng như tài liệu hibs.vniễn phí.