Cho hỗn hợp x gồm ch4 c2h4 c2h2

*Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm ch4 c2h4 c2h2


Cho tất cả hổn hợp X gồm CH4, C2H4, C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết cùng với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản nghịch ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu như đến 13,44 lít (sinh sống đktc) tất cả hổn hợp khí X tác dụng cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 bao gồm trong X là:


*
Nhóm học hành facebook miễn giá tiền đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá chỉ 250k 1 khóa đào tạo lớp 3-12 bất kỳ tại hibs.vn. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên tiện ích VietJaông xã. Tải ngay!


Đáp án D

Đặt a, b, c theo thứ tự là số mol CH4, C2H4, C2H2 (vào 8,6 gam X)

Ta có: 16a + 28b + 26c = 8,6 (1)

b + 2c = 0,3 (2)

Mặt khác: Gọi số mol của CH4, C2H4, C2H2 vào 13,44 lít các thành phần hỗn hợp X thứu tự là kx, ky, kz

*
(3)

*

kc kc

Ta có

nkết tủa

*
(4)

Lấy (3) chia (4) được

*
(5)

Từ (1), (2) và (5) được

*

*


Hỗn hòa hợp khí có H2 với anken có công dụng cộng HBr đến sản phẩm hữu cơ độc nhất vô nhị. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 9,1. Đun lạnh X bao gồm xúc tác Ni, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y không làm mất thuốc nước brom; tỉ kân hận của Y so với H2 bởi 13. Công thức cấu tạo của anken là:
Xem thêm: Phân Tích Sức Sống Tiềm Tàng Của Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân

Dẫn 1,68 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X có hidrocacbon vào trong bình đựng hỗn hợp brom (dư). Sau lúc bội phản ứng xảy ra trọn vẹn bao gồm 4 gam brom vẫn phản bội ứng và còn lại 1,12 lkhông nhiều khí. Nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lkhông nhiều X thì xuất hiện 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của nhị hidrocacbon là (biết những thể tích khí đầy đủ đo làm việc đktc)


Đem trùng vừa lòng 5,2 gam stiren, tất cả hổn hợp sau bội nghịch ứng mang đến công dụng với l00ml hỗn hợp brom 0,15M tiếp đến thường xuyên nêm thêm KI dư vào thì được 0,635g iot. Hiệu suất làm phản ứng trùng vừa lòng là:


Hỗn hợp A bao gồm một anken với hidro bao gồm tỉ kân hận đối với H2 bởi 6,4. Cho A đi qua niken nung rét được hỗn hợp B bao gồm tỉ kăn năn so với H2 bằng 8 (đưa thiết năng suất phản ứng xảy ra là 100%). Công thức phân tử của anken là


Hỗn thích hợp A gồm CnH2n với H2 (đồng số mol) dẫn qua Ni nung nóng thu được các thành phần hỗn hợp B. Tỉ kăn năn của B đối với A là 1,6. Hiệu suất nhản ứng hiđro hóa là:
Xem thêm: Trung Tâm Công Nghiệp Ở Việt Nam, Khu Công Nghiệp (Việt Nam)Chuyên mục: Game online