Cho Hai Đường Thẳng Và Cắt Nhau Tại . Và Lần Lượt Là Tia Phân Giác Của Góc Và Số Đo Của Góc Là

      196
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Cho hai đường thẳng và cắt nhau tại . và lần lượt là tia phân giác của góc và số đo của góc là

*

Cho hai tuyến phố thẳng xx" với yy" cắt nhau tại O. Oz cùng Oz" theo lần lượt là tia phân giác của góc xOy và x"Oy"Số đo của góc zOz" là ...( bao nhiêu độ)


*

Cho hai tuyến đường thẳng xx" với yy" giảm nhau trên O. Oz với Oz" thứu tự là tia phân giác của góc xOy với x"Oy". Số đo của góc zOz" là


*

Giúp Mình vs

Cho hai tuyến phố thẳng xx" với yy" giảm nhau tại O . Oz và Oz" theo lần lượt là tia phân giác của góc xOy cùng x"Oy

Số đo góc zOz là..................


Cho hai đường thẳng xx" và yy" giảm nhau trên O. Oz cùng Oz" theo thứ tự là tia phân giác của góc xOy với x"Oy". Số đo của góc zOz" là bao nhiêu độ?


Xem thêm: Các Công Thức Nguyên Phân Giảm Phân Lớp 10 : Công Thức Nguyên Phân Và Giảm

Cho 2 mặt đường trực tiếp xx" và yy" cắt nhau trên O. Oz và Oz" thứu tự là tia phân giác của góc xOy và x"Oy". Số đo của góc zOz" là...... (chỉ việc ghi kết quả)


Cho 2 đường thẳng xx" với yy" cắt nhau trên O.Oz với Oz" lần lượt là tia phân giác của góc xOy với x"Oy".Số đo của góc zOz" là ... độ


 

o z y x x" y" z"

vày yoz" + z"oy" = yoy" =(180^0) ( do yoy" là góc bẹt tốt đường thẳng cho biết ở đề bài bác )

cùng yoz" + yoz =zoz"

cơ mà yoz = y"oz" ( nhì gócnày là hai góc đối đỉnh )

suy ra yoz"+yoz = yoz" + z"oy" =(180^0)


cho 2 con đường trực tiếp xx" với yy" cắt nhau trên O. OZ vÀ OZ" theo lần lượt là tia phân giác của góc XOY VÀ X"OY". TÍNH GÓC ZOZ"


Cho 2 mặt đường thẳngxx" với yy" cắt nhau tại O.Oz cùng Oz" lần lượt là tia phân giác của góc xOy và x"Oy"

Vậy số đo của góc zOz"=.............. độ


Cho hai tuyến phố trực tiếp xx" và yy" cắt nhau tại điểm O sao cho(widehatxOy)= 36 độ. Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy". Số đo góc x"Oz là:


Cho hai tuyến đường trực tiếp xx" với yy" giảm nhau trên O. hotline Oz là tia phân giác của góc x"Oy". Biết góc xOy= 50 độ. Tính góc xOz?


x" x O y y" 50 độ z

Vì x"Oy" đối đỉnh cùng với xOy

Nên x"Oy" = xOy = 500

Vì Oz là tia phân giác của x"Oy"

Nên y"Oz =(frac12)x"Oy" => y"Oz = 500.(frac12)=250

Vì xOy" với xOy là 2 góc kề bù

Nên xOy" + xOy = 1800

Hay xOy" + 500= 1800

Suy ra xOy" = 1800-500= 1300

Vìtia Oy" nằm trong lòng 2 tia Ox cùng Oz

Nên xOy" + y"Oz = xOz

Hay 1300+250=xOz

Suy ra xOz=1300+250

Vậy xOz=1550


cf68