CHO 5 CHỮ SỐ 2 5 0 6 1

      163
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Cho 5 chữ số 2 5 0 6 1

*

*

- Có 4 cách chọn hàng trăm (tất cả các số từ số0)

- Có 4 cách chọn hàng chục (tất cả các số trừ số hàng trăm)

- Có 3 cách chọn hàng đơn vị (tất cả các số trừ số hàng trăm và hàng chục)

=> Có: 4.4.3 = 48 số có 3 chữ số khác nhau lập từ 5 chữ số trên


*

Bài 1:Cho A={0;1;2;3;4;5}.Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau sao cho tổng hai chữ số đầu nhỏ hơn tổng hai chữ số sau 1 đơn vị

Bài 2:Với các chữ số 1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn?

a,gồm có 6 chữ số

b,gồm có 6 chữ số khác nhau

c,gồm có 6 chữ số và chia hết cho 2

Bài 3:Cho X={0;1;2;3;4;5;6}

a,Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau đôi một ?

b,Có bao nhiêu chữ số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5\

c, Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 9 .

Bài 4:Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất.

a,là số chẵn có 2 chữ số không nhết thiết phải khác nhau

b,là số lẻ và có 2 chữ số không nhất thiết phải khác nhau

c,là số lẻ và có hai chữ số khác nhau

d,là số chẵn và có 2 chữ số khác nhau

Bài 5:Cho tập hợp A{1;2;3;4;5;6}

a,có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau hình thành từ tập A

b,có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 2

c,có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5

giúp với tớ cần lắm


Lớp 6 Toán
1
0

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau không chia hết cho 5 mà tổng các chữ số bằng 6


Lớp 6 Toán
1
0

Dùng 5 chữ số 2;5;0;6;1 lập được bao nhiêu chữ số có 3 chữ số khác nhau?


Lớp 6 Toán
1
0

Dùng 5 chữ số 2,5,0,6,1 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau


Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Xương Tay Và Xương Chân, Giải Bài Tập Sinh Học 8

Lớp 6 Toán
1
0

Cho 5 chữ số khác nhau và khác 0 .Hỏi có thể lập được bao nhiêu số:

a) Có 2 chữ số khac nhau

b)Có 3 chữ số khác nhau

c)Có 4 chữ số khác nhau

d)Có 5 chữ số khác nhau


Lớp 6 Toán
2
0

Cho bốn chữ số 2; 5; 0; 6. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời


Lớp 6 Toán
0
0

dùng 5 số 2;5;0;6;1 lập được bao nhiêu sốcó 3 chữ số khác nhau ?


Lớp 6 Toán
0
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


cf68