Cho 4 lít n2 và 14 lít h2

      202
*

Bạn đang xem: Cho 4 lít n2 và 14 lít h2


Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (các thể tích khí được đo trong cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là bao nhiêu?


Xem thêm: Thăm Xứ Sở “ Nửa Vòng Trái Đất Rẽ Tầng Mây ”, Ghim Trên Du Lịch Là Sở Thích

*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học bất kỳ tại hibs.vn. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app hibs.vn. Tải ngay!


Đáp án A.

N2+ 3H2 ⇌ 2NH3

Ở cùng điều kiện thì tỉ lệ về thể tích chính là tỉ lệ về số mol

Do41143→Hiệu suất tính theo N2

Đặt thể tích N2 phản ứng là x lít

→VH2 pứ= 3x lít, VNH3 sinh ra=2xlít

VN2 dư= 4-x (lít), VH2 dư= 14-3x (lít)

Sau phản ứng thu được N2 dư, H2 dư, NH3

Tổng thể tích khí thu được là

V khí= VH2 dư+ VN2 dư+ VNH3= 14-3x + 4-x+ 2x= 16,4

→ x=0,8 lít

→H=vN2puVN2bd·100%=0,84·100%=20%


BUỔI TALK SHOW CHIA SẺ BÍ QUYẾT LẤY ĐIỂM