Cho 3 quả cầu kim loại tích điện lần lượt

      272
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 3 quả cầu kim loại tích điện lần lượt tích điện là + 3 C, - 7 C và – 4 C. Khi cho chúng được tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là

A. – 8 C.

Bạn đang xem: Cho 3 quả cầu kim loại tích điện lần lượt

B. – 11 C.

C. + 14 C.

D. + 3 C.


*


Cho 3 quả cầu kim loại tích điện lần lượt tích điện là + 3 C, - 7 C và – 4 C. Khi cho chúng được tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là

A. – 8 C

B. – 11 C

C. + 14 C

D. + 3 C


Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là q 1 = - 3 , 2 . 10 - 7 C và q 2 = 2 , 4 . 10 - 7 C, cách nhau một khoảng 12 cm.

a) Xác định số electron thừa, thiếu ở mỗi quả cầu và lực tương tác điện giữa chúng.

b) Cho hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu sau đó.


Ba quả cầu kim loại lần lượt tích điện là +3C, -7C, -4C. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau thì diện tích của hệ là

A. -8C.

B. – 11C.

C. +14C.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Loài Cây Em Yêu, Lớp 7, Bài Làm Văn Số 2

D. +3C.


Ba quả cầu kim loại lần lượt tích điện là +3C, -7C, -4C. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau thì diện tích của hệ là

A. -8C.

B. – 11C.

C. +14C.

D. +3C


Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là q 1 = - 3 , 2 . 10 - 7 C v à q 2 = 2 , 4 . 10 - 7 C, cách nhau một khoảng 12 cm.Cho hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu sau đó.


Hai của cầu kim loại mang các điện tích lần lượt là q1 và q2, cho tiếp xúc nhau. Sau đó tách chúng ra thì mỗi quả cầu mang điện tích q với

*

B. q = q1 - q2

*

*


Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích + 2 , 3 μ C , − 264.10 − 7 C , − 5 , 9 μ C , + 3 , 6.10 − 5 C .Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu?

A. + 1 , 5 μ C

B. + 2 , 5 μ C

C. - 1 , 5 μ C

D. - 2 , 5 μ C


Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại tích điện dương lần lượt là q 1 và q 2 đặt cách nhau r = 3cm trong chân không, lực tương tác giữa chúng có độ lớn là F 1 = 3 . 10 - 3 N . Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau (không tiếp xúc với bất kì vật nào khác), sau khi cân bằng điện tích, đưa hai quả cầu về vị trí cũ thì thấy chúng đẩy bằng bằng lực F 2 = 4 . 10 - 3 N . Biết độ lớn của điện tích q 1 lớn hơn độ lớn điện tích q 2 . Mối quan hệ giữa q 1 và q 2 là

A. q 1 - q 2 = 4 . 10 - 8 C

B. q 1 - q 2 = 2 . 10 - 8 C

C. q 1 - q 2 = 10 - 8 C

D. q 1 - q 2 = 3 . 10 - 8 C


Lớp 11 Vật lý
1
0

Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại tích điện dương lần lượt là q 1 và q 2 đặt cách nhau r = 3cm trong chân không, lực tương tác giữa chúng có độ lớn là F 1 = 3 . 10 - 3 N . Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau (không tiếp xúc với bất kì vật nào khác), sau khi cân bằng điện tích, đưa hai quả cầu về vị trí cũ thì thấy chúng đẩy bằng bằng lực F 2 = 4 . 10 - 3 N . Biết độ lớn của điện tích q 1 lớn hơn độ lớn điện tích q 2 . Mối quan hệ giữa q 1 và q 2 là

A. q 1 - q 2 = 4 . 10 - 8 C

B. q 1 - q 2 = 2 . 10 - 8 C

C. q 1 - q 2 = 10 - 8 C

D. q 1 - q 2 = 3 . 10 - 8 C


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN