Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Trung Quốc

      332

Bài tập trắc nghiệm bài 10 địa lí 11 Trung Quốc tiết 1. Tổng hợp những câu hỏi đã được chọn loc, thẩm định. Giúp các em luyện tập tốt hơn.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm địa lý 11 trung quốc

1. Bài tập trắc nghiệm bài 10 địa lí 11 Trung Quốc tiết 1 phần Vị trí địa lí và lãnh thổ

Câu 1. Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn tiếp với

A. 13nước. B. 14 nước. C. 15nước. D. 16nước.


Câu 2. Về số dân, hiện Trung Quốc là quốcgia

A. đứng đầu thế giới. B.đứng thứ 2 thế giới.

C. đứng thứ 3 thế giới. D.đứng thứ 4 thế giới.


Câu3.Diện tích của Trung Quốc đứng saucác quốc gia

A. LB Nga, Ca-na-đa, Ấn Độ. B. LB Nga,Ca-na-đa, Hoa Kì.

C. LB Nga, Ca-na-đa, Bra-xin. D. LB Nga, Ca-na-đa,Ô-xtrây-li-a.


Câu 4.Quốc gia Đông Nam Á nào dướiđây không có đường biên giới với Trung Quốc?

A. ViệtNam. B. Lào. C. Mi-an-ma. D. Thái Lan.


Câu5.Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là

A. Núi cao và hoang mạc. B.Núi thấp và đồng bằng.

C. Đồngbằng và hoang mạc. D.Núi thấp và hoang mạc.


Câu 6. Phía bắc Trung Quốc tiếp giáp với

A. Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản. B. Nga, Mông Cổ, Ca –dắc –xtan.

C. Mông Cổ, Ca-dắc-xtan, Hàn Quốc. D. Nga, TriềuTiên, Mông Cổ.


Câu 7. Lãnhthổ Trung Quốc trải dài từ

A. ôn đới đến cận nhiệt. B. ôn đới đến nhiệt đới.

C. cận nhiệt đến nhiệt đới. D. cận cực đến nhiệt đới.


Câu 8. Các đồngbằng miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là

A. Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

B. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

C. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Nam, Hoa Trung.

D. Hoa Bắc, Hoa Trung, Đông Bắc, Hoa Nam.


Câu 9. Lãnh thổ Trung Quốc nằm trongkhu vực

A. Đông Á và Trung Á. B. Đông Á và Đông Nam Á.

C. Đông Á và Bắc Á. D.Trung Á và Nam Á.


Câu 10. Nhận xét nàosau đây không đúng về đặc điểm vị trí và lãnh thổ Trung Quốc?A. Có diện tích lãnh thổ rộng lớn và đứng thứ ba thế giới.B. Lãnh thổ trải rộng từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.C. Có đường biên giới giáp 14 nước chủ yếu là núi cao, hoang mạc.D. Phía đông giáp biển với đường bờ biển dài khoảng 9000 km.


Câu 11. Hai đặc khuhành chính ven biển của Trung Quốc là

A. Hồng Công, Tân Cương. B. Hồng Công,Ma Cao.

C. Ma Cao, Tây Tạng. D. TânCương, Tây Tạng.


Câu 12. Xem đápVề tổ chức hành chính, Trung Quốc được chia thành

A.22 tỉnh, 6 khu tự trị và 3 thànhphố trực thuộc trung ương.

B.22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thànhphố trực thuộc trung ương.

C.21 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thànhphố trực thuộc trung ương.

D.22tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.


2.Bài tập trắc nghiệm bài 10 địa lí 11 Trung Quốc tiết 1 phần Điều kiện tự nhiên

Câu 1. Nhận xét không đúng về đặc điểm miền Đông TrungQuốc làA. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ.B. Dân cư tập trung đông đúc, nông nghiệp trù phú.C. Từ bắc xuống nam khí hậu chuyển từ ôn đới gió mùa sang cận nhiệt đới giómùa.D. Nghèo khoáng sản, chỉ có than đá là đáng kể.


Câu 2. Ranh giới phânchia hai miền tự nhiên của Trung quốc là kinh tuyến

A. 730 Đ. B.1000Đ. C. 1050Đ. D. 1350 Đ


Câu 3. Miền Tây Trung Quốc có khí hậu

A. ôn đới hải dương.B. cận xích đạo. C. cận nhiệt đới.D. ôn đới lục địa.


Câu 4. Hai con sônglớn của Trung Quốc bắt nguồn từ Tây Tạng là

A. Hoàng Hà, Liêu Hà. B.Trường Giang, Hoàng Hà.

C. Tây Giang, Liêu Hà. D.Tây Giang, Trường Giang.


Câu5.Đồng bằng nào của Trung Quốc nằm ởhạ lưu sông Trường Giang?

A. ĐôngBắc. B. Hoa Bắc. C. Hoa Trung. D. Hoa Nam.


Câu6.Đồng bằng nào chịu nhiều lụt lộinhất ở miền Đông Trung Quốc?

A. ĐôngBắc. B. Hoa Bắc. C. Hoa Trung. D. Hoa Nam.


Câu7.Các kiểu khí hậu chiếm ưu thế ởmiền Đông Trung Quốc là

A. cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa.B. nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa.

C. ôn đới lục địa và ôn đới gió mùa.D. cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới lục địa.


Câu8.Khoáng sản nổi tiếng ở miền ĐôngTrung Quốc là

A. Dầumỏ và khí tự nhiên. B.Quặng sắt và than đá.

C. Thanđá và khí tự nhiên. D.Các khoáng sản kim loại màu.


Câu9.

Xem thêm: Một Vật Có Trọng Lượng P 20N Được, Bài 8 Trang 58

Miền Tây Trung Quốc hình thành cácvùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn là do

A. Ảnhhưởng của núi ở phía đông. B.Có diện tích quá lớn.

C. Khí hậu ôn đới hải dương ít mưa. D. Khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt.


Câu10.Địa hình miền Tây Trung Quốc

A. Gồmtoàn bộ các dãy núi cao và đồ sộ.

B. Gồm các dãy núi cao, các sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồnđịa.

C. Làcác đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất đai màu mỡ.

D. Làvùng tương đối thấp với các bồn địa rộng.


Câu11.Sông nào sau đây không bắt nguồn từ miền Tây Trung Quốc?

A. Trường Giang. B. Hoàng Hà. C. Hắc Long Giang.D. Mê Công.


Câu12.Tài nguyên chính của miền TâyTrung Quốc là

A. Đấtphù sa màu mỡ và các khoáng sản kim loại màu.

B. Đất phùsa màu mỡ, rừng và đồng cỏ.

C.Rừng, đồng cỏ và các khoáng sản kim loại màu.

D. Rừng, đồng cỏ và các khoáng sản.


Câu13.Giữa miền Đông và miền Tây TrungQuốc không có sự khác biệt rõ rệt về

A. Khíhậu. B. Địa hình. C. Diện tích. D. Sông ngòi.


Câu 14. Tình trạng ngập lụt diễn ra nặng nề nhất ở đồng bằng nàosau đây của Trung Quốc?

A. Đồng bằng Đông Bắc. B.Đồng bằng Hoa Bắc.

C. Đồng bằng Hoa Trung. D.Đồng bằng Hoa Nam.


Câu 15. Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc)có kiểu khí hậu

A. ôn đới gió mùa. B.cận nhiệt gió mùa.

C. ôn đới lục địa. D.cận nhiệt lục địa.


Câu 16. Nhận xét không chính xác về sự đối lập của tự nhiên giữa miền Đông và miềnTây Trung Quốc là

A.Miền Đông chủ yếu là đồng bằng còn miền Tâychủ yếu là núi và cao nguyên.

B.Miền Tây khí hậu lục địa, ít mưa còn miềnĐông khí hậu gió mùa, mưa nhiều.

C.Miền Tây là thượng nguồn của các sông lớnchảy về phía đông.

D.Miền Đông giàu khoáng sản còn miền Tây thì nghèo khoángsản..


Câu 17. Về tự nhiên, miền Tây Trung Quốc không có đặc điểm nào sau đây?

A.Gồm các dãy núi và cao nguyên đồ sộ xen lẫncác bồn địa.

B.Gồm các dãy núi và cao nguyên xen lẫn các đồng bằng màumỡ.

C.Khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt, ít mưa.

D.Có nhiều hoang mạc và bán hoangmạc rộng lớn.


Câu18. Miền Đông Trung Quốcnổi tiếng về

A. dầu mỏ và khí tự nhiên. B.quặng sắt và than đá.

C. than đá và khí tự nhiên. D.khoáng sản kim loại màu.


Câu19. Các kiểu khí hậu nàochiếm ưu thế ở miền Tây Trung Quốc?

A. Khí hậu ôn đới hải dương. B. Khí hậu ôn đới giómùa.

C. Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa. D. Khí hậu ôn đới lụcđịa.


Câu 20. Đâu không phải là khó khăn của Trung Quốc cho sự phát triển kinh tế?

A.Lũ lụt thường xảy ra ở các đồng bằng miền Đông.

B.Miền Tây có khí hậu lục địa khắc nghiệt, khô hạn.

C. Miền Tây địa hình núi cao hiểm trở, giao thông khó khăn.

D.Khí hậu có sự thay đổi từ ôn đới đến cậnnhiệt.


Câu 21. Một đặc điểm lớn của địa hình Trung Quốc là

A. thấp dần từ bắc xuống nam. B. thấpdần từ tây sang đông.

C. cao dần từ bắc xuống nam.D. cao dần từ tây sang đông.


Câu 22. Tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn nhất của Trung Quốc là

A. than đá. B. quặng sắt. C. kim loại màu. D. dầu mỏ.


Câu 23. Thiên tai gây nhiều thiệt hại vào mùa hạ ở miền Đông là

A. động đất. B. lũ lụt. C. vòi rồng. D. hạn hán.


About The Author
*
*
*

*
*

*
*

*
*

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa và cuối bài địa lí 12 (4)Trắc nghiệm theo bài Địa lí 12 (27)Trắc nghiệm theo online theo bài Địa li 12 (1)Trắc nghiệm Địa lí 11 theo bài (15)

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNGChọn tháng Tháng Tư 2021 (2 Tháng Ba 2021 (2 Tháng Ba 2020 (1 Tháng Hai 2020 (8 Tháng Một 2020 (13 Tháng Mười Hai 2019 (12 Tháng Mười Một 2019 (5 Tháng Sáu 2019 (1 Tháng Năm 2019 (10 Tháng Tư 2019 (4 Tháng Ba 2019 (22 Tháng Hai 2019 (5

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chuyên mụcCÂU HỎICÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ONLINE THEO BÀITRẮC NGHIỆM ONLINE ĐỊA LÍ 12ĐÂY LÀ CÁCHĐỀ THIĐề thi THPT Quốc giaĐỊA LÍ 10trắc nghiệm địa lí 10ĐỊA LÍ 11trắc nghiệm địa lí 11ĐỊA LÍ 12trắc nghiệm địa lí 12THI THPT QGUncategorized