Báo Cáo Thực Hành Vật Lý 10 Bài 8

      42

1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi thoải mái là gì ? Nếu Điểm sáng của vận động rơi tự do thoải mái với viết bí quyết tính tốc độ rơi thoải mái ?...

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành vật lý 10 bài 8


Đề bài

BÁO CÁO THỰC HÀNH:

Khảo liền kề hoạt động rơi tự do thoải mái. Xác định tốc độ rơi từ bỏ do

Lời giải đưa ra tiết

1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu đặc điểm của hoạt động rơi tự do và viết cách làm tính vận tốc rơi tự do ?

- Sự rơi tự do là sự việc rơi chỉ bên dưới công dụng của trọng lực.

- Đặc điểm:

+ Phương thơm thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

+ Là hoạt động nkhô nóng dần dần rất nhiều.

+ Tại một địa điểm nhất thiết trên Trái Đất với sống ngay sát khía cạnh đất, số đông vật hầu hết rơi thoải mái với cùng tốc độ g.

- Công thức tính gia tốc rơi từ bỏ do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng đường đi được của đồ rơi tự do (m).

+ t : thời gian vật dụng rơi thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo cạnh bên chuyển động rơi thoải mái : Đo thời gian rơi ứng cùng với những khoảng cách s không giống nhau.

Xem thêm: Khi Nào Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B ? Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Vị trí đầu của đồ gia dụng rơi: (s_0 = 0 (mm)).

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ đồ vật thị: Dựa vào tác dụng trong Bảng 8.1, chọn tỉ lệ thành phần tương thích trên các trục tung cùng trục hoành nhằm vẽ đồ gia dụng thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Vậy nên s phụ thuộc vào vào thời hạn là hàm bậc 2 ẩn t, thế nên ví như vẽ thứ thị biểu diễn s qua t thì nó bao gồm dạng một đường cong Parabol.

Nhưng bài xích toán hỏi dạng đồ gia dụng thị của s theo ẩn ((t^2)), vì vậy chúng ta yêu cầu chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 lớn s = dfracg.X2) với (X = t^2), tại đây t là biến bắt buộc X cũng chính là biến chuyển.

Ta nhận biết sự nhờ vào của s theo ẩn X là một hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) đề nghị vật dụng thị (s = s(t^2) = s(X)) có dạng là 1 mặt đường thẳng.

do đó vận động của đồ vật rơi tự do là vận động thẳng nkhô hanh dần dần phần đông.

b) Lúc đang xác minh được hoạt động rơi tự do là 1 trong những chuyển động nkhô giòn dần dần đầy đủ, ta có thể xác minh các cực hiếm của g theo công thức (g=dfrac2st^2) và gia tốc của vật dụng rơi tại cổng E theo bí quyết (v=dfrac2st) ứng cùng với các lần đo. Hãy tính những quý giá bên trên và ghi vào bảng 8.1


c) Đồ thị (v = v(t)) có dạng một đường thẳng, có nghĩa là tốc độ rơi trường đoản cú do tăng dần theo thời hạn. Vậy vận động rơi tự do là chuyển động thẳng nkhô cứng dần dần đều

*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray) 

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 4,791left( m/s^2 ight))