BẢNG NGỌC LIÊN QUÂN

      115

Bảng ngọc Liên Quân mùa 24 sẽ tiến hành phan một số loại theo 6 phương châm như sau: gần kề Thủ, Xạ Thủ, Pháp Sư, Đấu Sĩ, Trợ Thủ, Đỡ Đòn. Từng vai trò sẽ có 1 bảng ngọc riêng để phát huy về tối đa sức mạnh nhất.


Bạn đang xem: Bảng ngọc liên quân

*

*

*

*

*

Xem thêm: Thuyết Minh Về Món Thịt Kho Tàu Ngày Tết, Thuyết Minh Về Món Thịt Kho Tàu

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ trọng chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máuHút tiết +1.6%
10 viên Xanh III công vật dụng lý/xuyên giápCông thiết bị lý +0.9Xuyên gần kề +6.4

*Áp dụng mang đến tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công thiết bị lý/xuyên giápCông vật dụng lý +2Xuyên sát +3.6
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc đánh +1%Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông đồ lý +0.9Xuyên giáp +6.4

Ngọc cho trinh sát tay dài

*Áp dụng cho tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ II tốc đánh/tỉ lệ chí mạngTốc tấn công +1.6%Tỷ lệ chí mạng +0.5%
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc tấn công +1%Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông trang bị lý +0.9Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc gần kề thủ tiến công phép

*Áp dụng cho tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phépCông phép +4.2Xuyên cạnh bên phép +2.4
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc tiến công +1%Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III tốc đánh/xuyên gần cạnh phépTốc đánh +0.6%Xuyên sát phép +6.4

Chi tiết hơn tại: Bảng ngọc sát thủ Liên Quân

Bảng ngọc xạ thủ liên quân

Bảng ngọc AD đi con đường rồng

*Áp dụng mang đến tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ thành phần chí mạng/sát yêu đương chí mạngTỷ lệ chí mạng +0.7%Sát yêu đương chí mạng +3.6%
10 viên Tím III hút máuHút tiết +1.6%
10 viên Xanh III công thiết bị lý/xuyên giápCông đồ gia dụng lý +0.9Xuyên gần kề +6.4

Bảng ngọc Ad đi rừng

*Áp dụng mang đến tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máuHút máu +1.6%
10 viên Xanh III công đồ dùng lý/xuyên giápCông vật lý +0.9Xuyên ngay cạnh +6.4

Chi máu hơn: Bảng ngọc Xạ Thủ Liên Quân

Bảng ngọc quân sĩ liên quân

Bảng ngọc Đấu Sĩ theo phía dồn cạnh bên thương

*Áp dụng mang đến tướng:


Bảng ngọc này ưu tiên năng lực dồn cạnh bên thương mang đến Đấu Sĩ, một vài gợi ý tương xứng nhất như: Skud, Zuka, Florentino, Volkath,…

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công trang bị lýCông thiết bị lý +3.2
10 viên Tím III hút máuHút máu +1.6%
10 viên Xanh III công vật dụng lý/xuyên giápCông đồ dùng lý +0.9Xuyên gần kề +6.4

^^^ Gợi ý khác