#2 Bảng Bộ Trợ Sp Tank Hỗ Trợ Mùa Mới Chuẩn Nhất Lmht, Bảng Ngọc Bổ Trợ Sp Hỗ Trợ Mùa 11 Mới Nhất

      339

Bảng ngọc hỗ trợ Support dành riêng cho những tướng tá hỗ trợ đường bên dưới, với phần đông viên ngọc tái tổ hợp cho địa điểm phần đông tướng tá đi Support chuyên dụng cả tank lẫn phép thuật. Những bảng ngọc tái tổng hợp chuyên dụng, nhằm mục đích hỗ trợ cho đông đảo vị tướng mạo đi cung ứng phát huy tối đa sức khỏe của chính mình.


Alisttar

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổ hợp mang đến Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ cho Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc bổ trợ đến Bard to gan nhất

*

Đã gồm bảng ngọc AD cho các xạ thủ mùa giải mới này

Blitzcrank

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support mang đến Braum

*

Brand

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Br& đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc bổ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc hỗ trợ đến Janmãng cầu đi Support

*

Karma

Bảng ngọc hỗ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ mang đến Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Leona

*

Malphite

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc bổ trợ đến Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc hỗ trợ Support Morgana mạnh khỏe nhất

*

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Nami

*

Poppy

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Poppy

*

Những bảng ngọc Top mạnh mẽ nhất để bạn bè tmê say khảo

Pyke

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Sona

*

Soraka

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Soraka

*

Sett

Bảng ngọc bổ trợ Support mang đến Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc bổ trợ Support mang đến Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc bổ trợ cung cấp mang lại Taric

*

Thresh

Bảng ngọc hỗ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc bổ trợ Support Zilean chuẩn nhất

*

Zyra

Bảng ngọc bổ trợ Support Zyra hay dùng

*

Bảng ngọc hỗ trợ Support giành cho các tướng mạo, chăm đi cung cấp đến xạ thủ sinh sống con đường dưới mạnh mẽ nhất để đầy đủ tín đồ có thể dùng làm leo Rank xếp hạng.