Bài tập về cường độ điện trường có đáp án

      14

Độ lớn: (E = kfracleftvarepsilon r^2 = 9.10^9frac10^ - 61.left( 30.10^ - 2 ight)^2 = 10^5V/m)

Dạng 2: Xác định cường độ điện trường tổng đúng theo vị những điện tích gây nên tại một điểm

- Áp dụng nguyên tắc ck chất năng lượng điện trường: (overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 + overrightarrow E_3 + ... + overrightarrow E_n )

- Biểu diễn (overrightarrow E_1 ,overrightarrow E_2 ,overrightarrow E_3 ,...,overrightarrow E_n ), khẳng định pmùi hương, chiều, độ mập của từng vecto cường độ năng lượng điện trường vị từng năng lượng điện gây ra.

Bạn đang xem: Bài tập về cường độ điện trường có đáp án

- Vẽ vecto độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tổng đúng theo theo phép tắc hình bình hành.

- Xác định độ phệ của độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp nhờ vào hình vẽ.

Xem thêm: Công Thức Tính Số Nst Môi Trường Cung Cấp, Công Thức Nguyên Phân

* Các trường hòa hợp sệt biệt:

+ (overrightarrow E_1 uparrow uparrow overrightarrow E_2 Rightarrow E = E_1 + E_2)

+ (overrightarrow E_1 uparrow downarrow overrightarrow E_2 Rightarrow E = left| E_1 - E_2 ight|)

+ (overrightarrow E_1 ot overrightarrow E_2 Rightarrow E = sqrt E_1^2 + E_2^2 )


+ ((overrightarrow E_1 ,overrightarrow E_2 ) = altrộn Rightarrow E = sqrt E_1^2 + E_2^2 + 2 mE_1E_2cos altrộn )

Bài tập ví dụ: Tại nhì điểm A với B bí quyết nhau 10 cm trong bầu không khí tất cả đặt nhì năng lượng điện (q_1 = q_2 = 16.10^ - 8C). Xác định độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vì nhị năng lượng điện điểm này gây nên tại:

a) M cùng với MA = MB = 5 cm

b) N cùng với NA = 5 centimet, NB = 15 cm

Hướng dẫn giải

a)

MA = MB = 5 cm, AB = 10 centimet => M là trung điểm của AB.

 

*

Ta màn trình diễn những veckhổng lồ cường độ năng lượng điện trường vị hai năng lượng điện gây nên trên điểm M nhỏng hình mẫu vẽ. 

Vecto độ mạnh năng lượng điện trường tại M là tổng đúng theo nhì vecto lớn (overrightarrow E_1M ,overrightarrow E_2M )

Suy ra (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M )

Ta thấy (overrightarrow E_1M uparrow downarrow overrightarrow E_2M Rightarrow E = E_1M - E_2M)


Ta có: (E_1M = E_2M = kfrac q_1 ightMA^2 = 9.10^9fracleftleft( 5.10^ - 2 ight)^2 \= 5,76.10^5V/m)

( Rightarrow E = E_1M - E_2M = 0)

b)

NA = 5 centimet, NB = 15 cm, AB = 10 centimet nên N ở quanh đó AB cùng ở trên tuyến đường trực tiếp AB.

Xem thêm: " Phong Trào Tiếng Anh Là Gì ? Phong Trào Tiếng Anh Là Gì

 

*

Ta màn trình diễn các vecto độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vì chưng hai điện tích gây nên trên điểm N như mẫu vẽ.

Veclớn cường độ năng lượng điện trường trên M là tổng hợp nhì veclớn (overrightarrow E_1M ,overrightarrow E_2M ) 

Suy ra (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M )

Ta thấy: (overrightarrow E_1M uparrow uparrow overrightarrow E_2M Rightarrow E = E_1M + E_2M)

Ta có: (left{ eginarraylE_1M = kfracleftAN^2 = 5,76.10^5V/m\E_2M = kfrac q_2 ightBN^2 = 0,64.10^5V/mendarray ight.\ Rightarrow E = 5,12.10^5V/m)

Dạng 3: Xác xác định trí độ mạnh năng lượng điện trường bởi 0

- Nếu (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M = overrightarrow 0 ) thì (overrightarrow E_1 = - overrightarrow E_2 Rightarrow left{ eginarrayloverrightarrow E_1 uparrow downarrow overrightarrow E_2 \E_1 = E_2endarray ight.)


Chuyên mục: Game online