Giải Bài 36 Toán 9 Tập 2 4

      189

(eginaligned & left( 3x^2-5x+1 ight)left( x^2-4 ight)=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned & 3x^2-5x+1=0,,,left( 1 ight) \ & x^2-4=0,,,,left( 2 ight) \ endaligned ight. \ endaligned )

Giải (1)

Có(Delta =left( -5 ight)^2-4.3.1=13>0 )

Pmùi hương trình (1) bao gồm nhì nghiệm

(x_1=dfrac5+sqrt136;,,x_2=dfrac5-sqrt136 )

Giải (2)

(eginaligned & x^2-4=0 \ và Leftrightarrow x^2=4 \ và Leftrightarrow left< eginaligned & x=2 \ và x=-2 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy pmùi hương trình có tậpnghiệm(S=left dfrac5-sqrt136;dfrac5+sqrt136;-2;2 ight )

b)

(eginaligned & left( 2x^2+x-4 ight)^2-left( 2x-1 ight)^2=0 \ & Leftrightarrow left< 2x^2+x-4-left( 2x-1 ight) ight>left< 2x^2+x-4+left( 2x-1 ight) ight>=0 \ và Leftrightarrow left( 2x^2-x-3 ight)left( 2x^2+3x-5 ight)=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned & 2x^2-x-3=0,,,,left( 1 ight) \ & 2x^2+3x-5=0,,,,left( 2 ight) \ endaligned ight. \ endaligned )

Giải (1)

Ta có:(a-b+c=2-left( -1 ight)+left( -3 ight)=0 )

Vậy phương trình (1) gồm nhị nghiệm( x_1=-1;x_2=dfrac32 )

Giải (2)

Ta có:(a+b+c=2+3+(-5)=0 )

Phương trình (2) bao gồm nhị nghiệm(x_1=1;x_2=dfrac-52 )

Vậy pmùi hương trình thuở đầu bao gồm tập nghiệm(S=left -dfrac52;-1;1;dfrac32 ight )

 


Bạn đang xem: Giải Bài 36 Toán 9 Tập 2 4

Xem đoạn phim bài giảng với có tác dụng thêm bài bác rèn luyện về bài học này tại đây để học xuất sắc rộng.
Tham khảo giải mã những bài xích tập Bài 7: Phương trình quy về pmùi hương trình bậc nhì khác • Giải bài bác 34 trang 56 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 Giải phương thơm trình trùng... • Giải bài bác 35 trang 56 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2 Giải những phương thơm... • Giải bài bác 36 trang 56 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 Giải các phương thơm... • Giải bài 37 trang 56 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải những phương trình... • Giải bài xích 38 trang 56 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 Giải các phương... • Giải bài 39 trang 57 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2 Giải những phương thơm trình... • Giải bài xích 40 trang 57 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2 Giải phương trình bởi...

Xem thêm: Top 13 Bài Văn Tả Cái Bàn Học Ở Nhà Lớp 5, Top 10 Bài Văn Mẫu Tả Chiếc Bàn Học

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán thù 9 theo chương •Chương 1. Cnạp năng lượng bậc hai. Cnạp năng lượng bậc cha - Đại số chín •Cmùi hương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương thơm 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Cmùi hương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ pmùi hương trình bậc nhất nhị ẩn - Đại số 9 •Cmùi hương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương thơm trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Cmùi hương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9
Bài trước Bài sau